Kurs

Mørkeromsarbeid

Jeg tilbyr to kurs i mørkeromsarbeid. Ett kort kurs som gir en innføring i filmfremkalling og ett som gir innføring i kopiering i mørkerommet. Formålet med begge kursene er å hjelpe begynnere med å komme i gang. Det er en forutsetning at kursdeltageren behersker grunnleggende fototeknikk. Kursene kan holdes på kveldstid etter avtale i mørkerommet mitt på Harestua.

Filmfremkalling

Kursdeltageren har med film som skal fremkalles. Jeg har kameraer til utlån hvis man ikke har selv. Maks antall deltagere er 2 personer. Varighet 3-4 timer.

Mål: Kursdeltageren skal bli komfortabel med å fremkalle film gjennom å etablere rutiner som sørger for presisjon og repeterbarhet.

Pris: Ta kontakt!

Innhold:

 • Valg av film og fremkaller
 • Trening i å få filmen på spole
 • Blanding av kjemikalier
 • Fremkallingsprosessen: fremkalling, stopp, fiksering, skylling og tørking
 • Tolkning av negativet

Kopiering

Kursdeltageren tar med negativer i opp til 13 x 18 cm. Kurset vil vanligvis være beregnet på en person. Varighet 4-5 timer.

Mål: Kurset skal gi et grunnlag for å kunne kopiere på egenhånd.

Pris: Ta kontakt!

Innhold:

 • Tolkning av negativ
 • Innføring i blenderstegskopiering («f-stop printing»)
 • Styring av kontrast (multikontrastpapir)
 • Prøvestrimmel
 • Prøvekopi og tolkning av denne
 • Manipulering gjennom pjatting (holde tilbake) og etterbelysning
 • Bruk av forskjellige kontrastfiltre på ulike deler av bildet
 • Andre ting som kan være av interesse..

E-post: tbaashus@gmail.com
Tlf: 913 54 335